Financování sociálních služeb

Dokumenty k poskytování finančních prostředků na sociální služby na rok 2021

Dokumenty k poskytování finančních prostředků na sociální služby na rok 2021 schválené dne 8.6.2020 Zastupitelstvem Plzeňského kraje.

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2021

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2021