Financování sociálních služeb

Formuláře Žádost o navýšení vyrovnávací platby na rok 2021 a Žádost o změnu údajů v Pověření výkonem SOHZ

V příloze článku naleznete formuláře, prostřednictvím kterých lze žádat o změnu v uzavřeném Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2021. Na základě schválené žádosti bude uzavřen dodatek k Pověření výkonem SOHZ.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – reforma psychiatrické péče“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 3. 2021 usnesením č. 519/21 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – reforma psychiatrické péče“. Dotační program je určen na zajištění financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v souvislosti s realizací reformy psychiatrické péče.

Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 1. 2. 2021 usnesením č. 116/21 Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021.

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021 schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením číslo 116/21 ze dne 1. 2. 2021

2. vydání - PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování soc. služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ PLATNÁ OD 1. 1. 2021

V příloze tohoto článku naleznete dokument PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" PLATNÝ OD 1. 1. 2021.