Financování sociálních služeb

Dokument Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb a čerpání dotací dle § 101a zákona o sociálních službách

Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" platná od 1. 1. 2022. Dokument zveřejněný v příloze článku nahrazuje předchozí vydání dokumentu platné do 31. 12. 2021.

Vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 12. 2021 usnesením č. 1530/21 vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2022

Hrazení nákladů na testování přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 z dotace dle § 101a zákona o soc. službách

Vzhledem k povinnosti testování zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb a zároveň neexistenci dotačního programu MPSV na úhradu nákladů souvisejících s tímto povinným testováním jsou náklady na testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 při splnění níže uvedených podmínek uznatelné z dotace poskytované v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“.

Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 19. 4. 2021 usnesením č. 231/21 Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021. Schválený dokument je přílohou tohoto článku.

Prezentace ze semináře s poskytovateli sociálních služeb ze dne 15. 4. 2021

Ve dvou prezentacích najdete informace týkající se podání žádosti o dotaci prostřednictvím aplikace OK služby v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – reforma psychiatrické péče".