Financování sociálních služeb

Prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb, které se konalo 21. 9. 2022

V příloze článku naleznete prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji, které se konalo 21. 9. 2022 na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Pracovní setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji

Ve středu 21. 9. 2022 pořádá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje pracovní setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ pro rok 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 29. 6. 2022 usnesením č. 2358/22 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“.

Upozornění pro příjemce návratné finanční výpomoci

Plzeňský kraj jako poskytovatel návratné finanční výpomoci z upozorňuje všechny příjemce těchto finančních prostředků na povinnost vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc v plné výši zpět Plzeňskému kraji, a to do 14 dnů od připsání poslední splátky dotace (neinvestičního příspěvku na provoz v případě příspěvkových organizací Plzeňského kraje).

Dokument Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb a čerpání dotací dle § 101a zákona o sociálních službách

Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" platná od 1. 1. 2022. Dokument zveřejněný v příloze článku nahrazuje předchozí vydání dokumentu platné do 31. 12. 2021.