Financování sociálních služeb

Vyhlášení dotačního programu na rok 2024 dle zákona o sociálních službách

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 8. 2023 usnesením č. 3864/23 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2024.

Vyhlášení programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2024

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21.08.2023 usnesením č. 3863/23 vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2024 (dále jen „Program“).

Ukazatele obvyklých nákladů a výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2024

Rada Plzeňského kraje schválila dne 29. 5. 2023 svým usnesením č. 3610/23 Analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2024, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb. Ukazatele jsou dostupné v příloze tohoto článku.

Formuláře Žádost o navýšení vyrovnávací platby a Žádost o změnu údajů v Pověření výkonem SOHZ na rok 2023

V příloze článku naleznete formuláře žádostí o změnu v uzavřeném Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2023.

Aktualizace dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2023

Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2023 a nový vzor Pověření výkonem SOHZ na rok 2023.