Financování sociálních služeb

Tabule povinné publicity - dotační program dle § 101a zákona o sociálních službách

Přílohou článku je vzor tabule povinné publicity určený výhradně pro příjemce finanční podpory z dotačního programu dle § 101a zákona o sociálních službách.

Aktualizace dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2024

Dne 18. 12. 2023 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 1485/23 novou verzi dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2024.

Žádost o schválení poskytnutí finančních prostředků na rok 2024

Za podmínek uvedených v části V odst. 9 Metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“, ve znění Dodatku č. 1 je poskytovatel povinen požádat o souhlas s poskytnutím finančních prostředků právnické či fyzické osobě. Formulář žádosti na rok 2024 je uveden v příloze článku.

Rozdělení návratných finančních výpomocí na rok 2024

Rozdělení návratných finančních výpomocí na rok 2024

Formuláře vyúčtování dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2023

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté dle § 101a zákona o sociálních službách v roce 2023.