Finanční příspěvky hospodaření v lesích

Výzva k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům NESTÁTNÍCH lesů za období 2022 až 2026

Ministerstvo zemědělství poskytuje nové příspěvky na podporu adaptace lesů pro vlastníky, kteří těží a obnovují lesní porosty takovými způsoby, které zajistí, aby les zůstal zdravý, stabilní a plnil všechny své funkce i v případě klimatických změn.

Příspěvky na hospodaření v lesích - přehled a změny od 1. 1. 2022

Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022.

Modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky

Žadatelé mají od 1. 7. 2020 povinnost sestavovat ohlášení i následné žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích a žádosti na vybrané myslivecké činnosti v tzv. modulu pro žadatele (MPŽ).