Finanční příspěvky hospodaření v lesích

Informace pro žadatele o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020

Sdělení o stanovení poměrné výše finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 k proplacení.

Modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky

Žadatelé mají od 1. 7. 2020 povinnost sestavovat ohlášení i následné žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích (včetně žádostí o poskytnutí FP na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích) a žádosti na vybrané myslivecké činnosti v tzv. modulu pro žadatele (MPŽ).