Finanční příspěvky hospodaření v lesích

Pravidla dle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., účinné od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 vstoupila v platnost novela Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV).