Finanční mechanismus EHP/Norsko

Příprava Finančních mechanismů EHP a Norska pro období 2009 - 2014

V současné době se připravují bilaterální jednání mezi Českou republikou a zeměmi EHP k přípravě a uzavření Memorand o porozumění, která stanoví prioritní oblasti a systém řízení Finančních mechanismů EHP a Norska 2009 - 2014 v České republice.

Nová loga FM EHP/Norska.

Kancelář Finančních mechanismů vytvořila nové logo pro Norský finanční mechanismus a současně s ním nové formáty pro obě loga Norské i EHP.