Exekuce nezletilých

Exekuce nezletilých

Toto pojednání se zabývá v současné době velmi aktuální problematikou tzv. dětských dlužníků, jakožto nezletilých poplatníků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.