Evropský region Dunaj - Vltava

Aktuální stav přípravných prací - únor 2012

Přípravné práce na vytvoření EDM probíhají již od roku 2009 dle předem stanoveného harmonogramu. Veškeré tyto přípravné práce probíhají v projektovém území EDM, které se rozkládá na území tří států – České republiky, Svobodného státu Bavorsko a Republiky Rakousko.

Evropský region Dunaj – Vltava se objevil na veletrhu ITEP 2011

Ve dnech 20. – 22. 10. 2011 se uskutečnil 7. ročník Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2011, na kterém se poprvé objevil stánek Evropského regionu Dunaj – Vltava.

Setkání politického řídícího výboru Dunaj-Vltava ve Waldkirchenu

Dne 26. 9. 2011 se konalo zasedání Politického řídícího výboru Evropského regionu Dunaj - Vltava v německém Waldkirchenu. Na toto jednání se sjeli političtí zástupci všech regionů, které jsou zapojeny do tohoto projektu.

11. zasedání Trilaterálního koordinačního grémia Evropského regionu Dunaj - Vltava

V pondělí 19. 9 2011 se na půdě Krajského úřadu Plzeňského kraje konalo 11. zasedání Trilaterálního koordinačního grémia v rámci nově vznikajícího Evropského regionu Dunaj – Vltava, na kterém se sešli zástupci Rakouska, Bavorska (DE) a ČR.

Internetové stránky Evropského regionu Dunaj - Vltava

Byly spuštěny internetové stránky k projektu Evropského regionu Dunaj Vltava.