Evropský region Dunaj - Vltava

Horní Rakousko vypisuje výběrové řízení na pracovníky kanceláře ERDV

Země Horní Rakousko vypisuje výběrové řízení na obsazení třech pracovních pozic v rámci projektové kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava.

18. zasedání Trilaterálního koordinačního grémia Evropského regionu Dunaj – Vltava

Ve středu 21. listopadu 2012 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje konalo 18. zasedání Trilaterálního koordinačního grémia v rámci projektu „Evropský region Dunaj – Vltava – konkrétně“. Zasedání, na kterém se sešli zástupci Rakouska, Bavorska (DE) a České republiky, oficiálně zahájil náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku, pan Ivo Grüner, který je členem Prezídia Evropského regionu Dunaj – Vltava.

Schválení projektu „Evropský region Dunaj – Vltava – konkrétně“

Na 11. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 10. a 11. května 2012 v bavorském městě Deggendorf, byl schválen projekt „Evropský region Dunaj – Vltava – konkrétně“. Tento projekt svým obsahem navazuje na projekt „Analýza sítí a regionálního rozvoje Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/Jižní a Západní Čechy“.

Nová informační brožura je na světě

V červnu 2012 byla za spolupráce všech partnerských regionů vydána inforamční brožura o aktuálním dění v Evropském regionu Dunaj - Vltava.

Evropský region Dunaj – Vltava byl oficiálně založen

Evropský region Dunaj – Vltava, který přinese trilaterální spolupráci v oblastech hospodářství, výzkumu, vzdělávání a turismu, byl oficiálně založen 30. června 2012 v Linci za účasti všech partnerských regionů.