Evropský projekt CONNECT2CE zlepšuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji

obrazek
13. dubna 2021 10:25, Ing. Petra Víznerová Ph. D.

V květnu 2020 byl ukončen projekt CONNECT2CE. Cestující získali on-line informační nástroje o cenách jízdného a kraj organizující dopravu Teritoriální strategii pro další kroky.  Projekt spolufinancovaný EU byl zaměřen na řešení problémů spojených se zajištěním efektivní a pro cestující atraktivní veřejné dopravy s důrazem na příhraniční a řídce osídlené regiony a zasloužil se o zlepšení služeb veřejné dopravy v oblastech harmonizace jízdních řádů, integrovaných dopravních systémů a tarifů a využití moderních informačních a komunikačních technologií nebo dopravních smluv. Důležitost provedených pilotních akcí nespočívala jen v řešení určitých problémů v daných regionech, ale také ve sdílení získaných znalostí, které mohou být inspirací pro další instituce v jiných regionech Evropy.

Na projektu CONNECT2CE spolupracovalo13 projektových partnerů ze 7 zemí střední Evropy: Itálie, Maďarska, Chorvatska, Slovinska, Rakouska, Německa a České republiky, kde byl partnerem Plzeňský kraj se svou Integrovanou dopravou Plzeňska (IDP). Vedoucím partnerem projektu CONNECT2CE byla Středoevropská iniciativa z Terstu (Itálie). V českém týmu sestaveném pro řešení úkolů projektu se setkávali různí odborníci od krajských dopravců, Plzeňského organizátora veřejné dopravy (POVED), přes zástupce KÚ až po třeba zástupce univerzit.

V rámci projektu vznikla cestujícím pomáhající aplikace www.plzenskejizdne.cz (spolupracující s vyhledávačem jízdného www.jezdimepokraji.cz). Tato aplikace pro vyhledanou cestu prozradí cenu jízdného a pro pravidelné dojíždějící v každém období poradí (dle počtu plánovaných cest), zda je výhodnější jednorázové nebo časové jízdné. Dalším výstupem byla Teritoriální strategie pro zlepšení regionální a přeshraniční dostupnosti v Plzeňském kraji, kterou na svém jednání vzala na vědomí Rada Plzeňského kraje. Schválená Teritoriální strategie je zaměřena na oblasti, které by měly vést ke zlepšení dopravy cestujících a přinést jim nové možnosti nebo odstranit stávající nedostatky. 

Podle zmíněné Teritoriální strategie vzniká např. smartphone aplikace, která kromě vyhledávání jízdného a Tarifního poradce nabídne i porovnání nákladů na dopravu (jízda autem x cestování veřejnou dopravou v IDP) nebo možnost přímého zadání památek či jiných turistických destinací jako cílů cesty veřejnou dopravou. Dále bude mít cestující možnost zakoupit si jízdenku předem a později ji bude moci aktivovat on-line těsně před nástupem do vozidla. Vedle zmíněné info-mobility řeší strategie další rozvoj integrované dopravy Plzeňska a jejího propojení do jiných krajů i Bavorska, dále se zabývá standardy kvality dopravy a možností odstranění některých tzv. úzkých hrdel, které omezují kvalitu provozu a jízdních řádů na železnici. Hlavním cílem strategie je udělat další krůčky k tomu, aby veřejná doprava pro cestující byla atraktivnější.

Celkově lze projekt v Plzeňském kraji označit za úspěšný z hlediska provedené pilotní akce a vypracované Teritoriální strategie. Na evropské úrovni byl projekt nominován na ocenění Regiostars awards 2021 v rámci tématu „Posílení zelené mobility v regionech: Evropský rok železnic 2021“. Věříme, že se podaří naplnit tento i další cíle a výstupy strategie a doprava pro cestující se bude zlepšovat.