Evidence zemědělského podnikatele

Statistiky počtu evidovaných zemědělských podnikatelů

Na stránkách Ministerstva zemědělství jsou pro veřejnost dostupné souhrnné informace o počtu evidovaných zemědělských podnikatelů v ČR.

Novela zákona o zemědělství

Změny v evidenci zemědělského podnikatele, které přinesl zákon č. 179/2014 Sb., novelizující zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, od 1. ledna 2015

Zemědělský podnikatel

Údaje zemědělského podnikatele jsou součástí evidence vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností v informačním systému "Evidence zemědělského podnikatele".