Ekonomika

Informace k přezkoumávání hospodaření obcí a DSO

Informace k přezkoumávání hospdaření obcí a DSO dle zákona 420/2004 Sb.

Informace k účetní závěrce za rok 2010

Informace k účetní závěrce za rok 2010 pro účetní obecních a městských úřadů, DSO a příspěvkových organizací PK

Rozhodnutí Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí k vydaným metodickým příručkám

Rozhodnutí Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí k vydaným metodickým příručkám Systém kumulované výhry - JACKPOT a kumulovaná výhra - JACKPOT a Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů.

Informace pro obce ve věci obecně závazných vyhlášek obcí podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Informace pro obce ve věci obecně závazných vyhlášek obcí podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů - žádost Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.

Upozornění MV ČR pro příjemce dotace CzechPOINT

Upozornění MV ČR pro příjemce dotace CzechPOINT. Další informace pro vyúčtování dotace CzechPOINT jsou uveřejněny na stránkách www.mvcr.cz (záložka EU/Strukturální fondy).