eGovernment

CMS - Centrální místo služeb

Dokumenty popisující procesy nutné pro inicializaci služeb CMS - Centrálního místa služeb v Plzeňském kraji. Dokumenty určené pro obce s rozšířenou působností.