Důležité odkazy

Přehled dotací evropských, národních a krajských (zejména pro obce)

Stručný přehled dotačních možností zejména pro obce pro letošní rok.

Dotační možnosti z fondů EU

Důležité odkazy na internetové stránky, kde naleznete základní informace týkající se strukturálních fondů EU, jednotlivých operačních programů a dalších dotačních programů financovaných z fondů EU.

Vybrané státní dotační programy

Státní dotační programy představují další možný zdroj finančních prostředků na projektové záměry pro žadatele z České republiky.