Druhý ročník setkání pedagogů se nesl v duchu wellbeingu

obrazek
07. prosince 2021 09:58, Ing. Danuše Jedličková

Již druhý ročník oblíbeného letního setkání s pedagogy se opět uskutečnil v příjemném prostředí Darovanského dvora v Darové. Během čtyř letních dní měli pedagogové možnost se zúčastnit zážitkového a relaxačního setkání se svými kolegy a společně tak nabrat síly a energii do dalšího školního roku. Letní setkání zahájil náměstek hejtmanky pro oblast školství a sportu Mgr. Rudolf Salvetr, který byl potěšen faktem, že se pedagogové chtějí vzdělávat a pracovat na svém seberozvoji i v období letních prázdnin.


Hlavním tématem letošního setkání byl wellbeing, jež se prolínal celým programem. V širším kontextu se jedná o soubor mnoha jevů a činitelů, které mohou přispět k tomu, aby se žáci i pedagogové cítili dobře, aby bylo vytvořeno velmi pozitivní klima jak školy, tak i třídy. Pracovalo se na komunikačních dovednostech a technikách, které mohou podpořit osobní rozvoj učitelů. Zařazeny byly také aktivity pohybové a kreativní. Zpestřením zajisté byl i africký tanec s bubny, který zaznamenal velice pozitivní ohlasy.


Sesbíraná zpětná vazba ukázala na velkou spokojenost účastníků jak s programem a aktivitami, tak i lektory samotnými. Pedagogové kladně hodnotili nově nabyté dovednosti, které chtějí sdílet se svými kolegy a využít je při své každodenní práci ve škole. Pochvalovali si také nové zdroje inspirace do výuky, které jim napomohou více žáky motivovat. Učitelé vyslovili poděkování, že tématem se stal právě wellbeing, jelikož v běžném chodu školy nezbývá časový prostor věnovat se i těmto oblastem, a přitom jsou velice důležité.


Akce probíhala ve dnech 26. 7. - 29. 7. 2021 a byla součástí projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje. Učitelé se během setkání průběžně dozvídali podrobnosti ohledně cílů a priorit souvisejících s akčním plánováním včetně výstupů a aktivit, které v rámci projektu probíhají. Představena byla také VIZE vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2035, se kterou by se mělo na jednotlivých školách průběžně pracovat. Program byl vytvořen a lektorsky zajištěn ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Plzni.


Galerie