Druhé vydání časopisu GetSmart

obrazek
13. prosince 2022 10:51, aktualizováno 18. června 2024 15:24, Mgr. Lenka Pózelová

Druhé vydání časopisu GetSmart Vás bude informovat o aktuálních zprávách z regionu, jak se daří výzkumným centrům nebo o přidělení vysoce prestižního projektu CHAPERON – ERA Chair Position for Excellent Research in Ocology Lékařské fakultě v Plzni.
Velmi obsáhlý článek se věnuje tzv. Značce jakožto klíčovému nástroji pro posílení „dobrého jména Plzeňského kraje ve světě výzkumu, vývoje a inovací“, což může přinést regionu nejen větší viditelnost a atraktivitu na trhu lidského i investičního kapitálu, ale často i vyšší kvalitu života.
Více informací o všech tématech, i dalším dění v oblasti vědy, výzkumu a inovací najdete na našich webových stránkách: www.inovujtevpk.cz případně na našem Facebooku.

Časopis byl vydán v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623.

Soubory ke stažení