Dotační program Zdravá krajina 2023

obrazek
11. ledna 2023 07:59, aktualizováno 13. ledna 2023 09:33, Ing. Alena Bratková

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3048/23 ze dne 9. 1. 2023 vyhlášení a pravidla dotačního programu Zdravá krajina 2023.


Dotační program je rozdělen na 3 dotační tituly:


Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2023 do 15. 3. 2023. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.

Účelem dotačního titulu je udržení a zvyšování biologické rozmanitosti, zachování významných stromů a jejich skupin a zajištění jejich provozní bezpečnosti, iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin.

Dotace se poskytuje jako neinvestiční.

Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 2 000 000 Kč.


Dotační titul č. 2: Výsadba dřevin

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2023 do 15. 3. 2023. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.

Účelem dotačního titulu je zajistit podporu pro ekologicky zaměřené projekty s opatřeními cílenými na zlepšení lokálního mikroklimatu v krajině a retenci vody pomocí nových výsadeb. Podpora v rámci tohoto titulu se týká projektů na výsadbu místně vhodných, původních druhů dřevin ve volné krajině.

Dotace se poskytuje jako neinvestiční.

Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 2 000 000 Kč.


Dotační titul č. 3: Retence vody

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.

Účelem tohoto dotačního titulu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí.

Podpora se týká projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu.

Dotace se poskytuje jako investiční i neinvestiční.

Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační titul je 2 000 000 Kč.


Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz.


Kontaktní osoba:

Dotační titul č. 1 a 2

Ing. Alena Bratková
tel.: 377 195 594; e-mail: alena.bratkova@plzensky-kraj.cz

Dotační titul č. 3

Bc. Monika Rückaufová
tel.: 377 195 757, e-mail: monika.ruckaufova@plzensky-kraj.cz



Soubory ke stažení