Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021

obrazek
20. ledna 2021 08:16, Ing. Martina Landová

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021, do 14 hod. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021.

Předmětem dotačního programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace. Podporována je výstavba, rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu s cílem zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, a dále výstavba a rekonstrukce vodovodů a souvisejících vodárenských objektů zejména pro veřejnou potřebu s cílem zlepšení zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační program je 78 400 000 Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz


Kontaktní osoba:
Ing. Martina Landová
tel: 377 195 333, e-mail: martina.landova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení