Dotační program Retence vody 2021

obrazek
20. ledna 2021 08:13, Bc. Monika Plzáková

Žádosti budou přijímány od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Retence vody 2021.

Účelem dotačního programu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora se týká projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu. Podporováno je také zlepšování schopnosti retence vody v zemědělské půdě, retence srážkových vod z nepropustných ploch v zastavěných územích obcí.

Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační program je 2 000 000 Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz


Kontaktní osoba:
Bc. Monika Plzáková
tel: 377 195 757, e-mail: monika.plzakova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení