Dotační program překládací stanice odpadu - podpora výstavby (2021)

obrazek
23. března 2021 10:15, aktualizováno 10:17, Bc. Monika Plzáková

Žádosti budou přijímány od 26. 4. 2021 do 7. 5. 2021. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora výstavby (2021).

Účelem dotačního programu je podpora výstavby překládacích stanic směsného komunálního odpadu a ostatního energeticky využitelného odpadu v Plzeňském kraji. Výstavba překládacích stanic musí být v souladu s Plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje.
Cílem je zajistit efektivní infrastrukturu k zajištění a zvýšení energetického, případně materiálového využití směsného komunálního odpadu.

Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační program je 10 000 000 Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz


Kontaktní osoba:
Bc. Monika Plzáková
tel: 377 195 757
e-mail: monika.plzakova@plzensky-kraj.czSoubory ke stažení