Dotační program „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021“ – poskytnutí dotací ZPK

obrazek
22. dubna 2021 13:00, Bc. Filip Beránek DiS.
V přílohách tohoto článku naleznete přehled poskytnutých dotací a vzorovou smlouvu o poskytnutí účelových dotací.

Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / žádosti).

Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy včetně příslušných pokynů obdrží úspěšní žadatelé skrz aplikaci eDotace. Vlastní návrh smlouvy bude možno po doložení příslušných dokumentů nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).

Přílohu návrhu smlouvy Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde.
Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačních programů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ v detailu příslušného programu.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.
Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00
Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem.
Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Mgr. Klára Růžková
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E102 B
Telefon: 377 195 123
Mobil: 770 197 720
E-mail: klara.ruzkova@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram dotačního programu:
31.08.2021 nejzazší termín pro zaslání průběžné zprávy o stavu realizace projektu
30.09.2021 nejzazší termín ukončení realizace projektu
11.10.2021 nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy a Vyúčtování použití dotace
14.12.2021 nejzazší termín pro vyplacení dotace

Soubory ke stažení