Dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020“ – poskytnutí dotací ZPK

obrazek
09. června 2020 15:21, Bc. Filip Beránek DiS.
V přílohách tohoto článku naleznete přehled poskytnutých dotací včetně náhradníků a přehled neposkytnutých dotací. Dále vzorovou smlouvu o poskytnutí účelových dotací.

Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / žádosti).

Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy obdrží úspěšní žadatelé e-mailem včetně příslušných pokynů. Vlastní návrh smlouvy bude možno nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).

Přílohu návrhu smlouvy Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde.
Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačních programů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ v detailu příslušného programu.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.
Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách: 
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00 
Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem.
Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Mgr. Petr Michalec
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E110 A
Telefon: 377 195 441
Mobil: 777 353 663
E-mail: petr.michalec@plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu: (formální náležitosti)
Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru, kancelář 460
Telefon: 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení