Dotační program Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje pro rok 2024 – poskytnutí dotací

obrazek
21. května 2024 06:07, aktualizováno 06:10, Bc. Zdeněk Valenta

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 5090/24 ze dne 20.05.2024 poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje“ pro rok 2024.

V přílohách tohoto článku naleznete přehled schválených dotací (příloha č. 1) a vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové dotace (příloha č. 2) v rámci programu.

Přehled schválených dotací naleznete též na detailu jednotlivých dotačních titulů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Pro vyhledání konkrétního dotačního titulu je třeba použít filtrovací formulář, všechny dotační tituly zobrazíte nastavením předvolby „Vyberte odbor...“ v okénku „odbor“ a „Vyberte stav...“ v okénku „Stav dotačního titulu“.

Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / žádosti).

Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy obdrží úspěšní žadatelé prostřednictvím aplikace eDotace a e-mailem včetně příslušných pokynů. Vlastní návrh smlouvy bude možno nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz) na kartě Emailová komunikace/Přílohy.

Přílohu návrhu smlouvy Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde.

Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačních programů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ v detailu příslušného programu.

Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova ul. 18
306 13 Plzeň

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00.
Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

Administrátoři dotací na oddělení památkové péče:
Mgr. Tereza Eismannová
č. kanceláře 462
Telefon: +420 377 195 631
E-mail: tereza.eismannova@plzensky-kraj.cz

Ing. Michala Poláková
č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 344
E-mail: michala.polakova@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram dotačního programu:
19. 12. 2023 vyhlášení a zveřejnění Programu
19. 01. 2024 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
17. 04. 2024 uzávěrka podávání žádostí o dotace
31. 10. 2025 konec lhůty pro realizaci prací a předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady


Soubory ke stažení