Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2023 – vyhlášení

obrazek
22. prosince 2022 11:12, aktualizováno 03. ledna 2023 09:48, Bc. Zdeněk Valenta
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3009/22 ze dne 29. 12. 2022 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2023.

Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2023 souvisí s poskytováním dotací na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa, zejména na udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení. Cílem Programu je podpořit péči o pomníky, válečné hroby a pietní místa jako připomínek historických událostí, československého odboje, boje proti totalitním režimům, obětí I. světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945 a komunistického režimu, což je důležité pro zachování povědomí o historii na území Plzeňského kraje spjaté především s obdobím první poloviny 20. století a existencí Československa. Dotace je určena pouze na obnovu objektů vzniklých po vyhlášení samostatného Československa, tj. 28.10.1918.

Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945, nebo komunistického režimu. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.

Znění pravidel dotačního programu pro rok 2023 včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách tohoto článku.

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.
Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 30. 01. 2023 do 17. 04. 2023 do 17:00 hodin.


Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova ul. 18
306 13 Plzeň

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00 (úřední hodiny mohou být v důsledku vládních opatření stanoveny v jiném rozsahu, aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Plzeňského kraje).
Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
Konzultační podpora pro žadatele v rámci aplikace eDotace (založení účtu, založení a podání žádosti v aplikaci) je poskytována každé pondělí a středu v úředních hodinách do 10. 04. 2023.
Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.


Administrátor dotací na oddělení památkové péče:
Bc. Petr Bunda
č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 361
E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu:
Ing. Michala Poláková
č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 344
E-mail: michala.polakova@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram dotačního programu:
30. 12. 2022 vyhlášení a zveřejnění Programu
30. 01. 2023 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
17. 04. 2023 uzávěrka podávání žádostí o dotace
07. 09. 2023 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly
26. 02. 2024 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady

Termíny projednání žádostí v orgánech Plzeňského kraje budou zveřejněny v aplikaci eDotace.

Soubory ke stažení