Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2021 – vyhlášení pravidel

obrazek
22. prosince 2020 09:35, aktualizováno 12:25, Bc. Filip Beránek DiS.
Dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2021 souvisí s poskytováním dotací na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa, zejména na udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení. Cílem Programu je podpořit péči o pomníky, válečné hroby a pietní místa jako připomínek historických událostí, československého odboje, boje proti totalitním režimům, obětí I. světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945 a komunistického režimu, což je důležité pro zachování povědomí o historii na území Plzeňského kraje spjaté především s obdobím první poloviny 20. století a existencí Československa. Dotace je určena pouze na obnovu objektů vzniklých po vyhlášení samostatného Československa, tj. 28.10.1918.

Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945, nebo komunistického režimu. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.

Znění pravidel dotačního programu pro rok 2021 včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách tohoto článku.

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.
Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 22. 01. 2021 do 30. 06. 2021 do 17:00 hodin.

Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova ul. 18
306 13 Plzeň

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00 (úřední hodiny mohou být v důsledku vládních opatření stanoveny v jiném rozsahu, aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Plzeňského kraje).
Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
Konzultační podpora pro žadatele v rámci aplikace eDotace (založení účtu, založení a podání žádosti v aplikaci) je poskytována každé pondělí a středu v úředních hodinách do 23. 06. 2021.
Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

Administrátor dotací na oddělení památkové péče:
Bc. Petr Bunda
č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 361
E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu:
Ing. Michala Poláková
č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 344
E-mail: michala.polakova@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram dotačního programu:
22. 12. 2020 vyhlášení a zveřejnění Programu
22. 01. 2021 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
30. 06. 2021 uzávěrka podávání žádostí o dotace (do 17:00)
07. 09. 2021 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly
01. 11. 2021 konec lhůty pro nahlášení zmenšení rozsahu prováděných prací
25. 02. 2022 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady

Termíny projednání žádostí v orgánech Plzeňského kraje budou zveřejněny v aplikaci eDotace.

Soubory ke stažení