Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2020 – vyhlášení programu

18. března 2020 Bc. Petra Hessová
Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 4571/20 ze dne 16. 3. 2020 vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2020.
Pravidla pro žadatele a příjemce z tohoto dotačního programu jsou k dispozici v příloze tohoto článku.

Hlavním cílem poskytnutí dotací z dotačního programu (DP) Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2020 je podpora fungování mikroregionů, podpora činnosti a rozvoje místních akčních skupin (MAS) a podpora vzniku a realizace vlastních grantových programů MAS zaměřených na zajištění drobných akcí na území jednotlivých MAS s cílem rozvoje a stabilizace společenského života zejména ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.

Žádosti ze strany mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji a místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje lze podávat od 20. 5. 2020 do 3. 6. 2020 do 12:00 hodin elektronicky v systému pro dotační řízení Plzeňského kraje eDotace, který je k dispozici na http://dotace.plzensky-kraj.cz; a to pouze se všemi povinnými přílohami v souladu s Pravidly tohoto dotačního programu (Pravidla DP vč. jejich příloh najdete v systému eDotace).

Předpokládaným termínem schvalování dotací z tohoto dotačního programu Radou Plzeňského kraje je 24. 8. 2020 (popř. Zastupitelstvem Plzeňského kraje na jeho zářijovém jednání).

Kontaktní osoby:

Mgr. Václav Baxa – mikroregiony – tel. 377 195 406
Bc. Petra Hessová – místní akční skupiny – tel. 377 195 695
 

Soubory ke stažení