Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021“ – poskytnutí dotací ZPK

obrazek
21. dubna 2021 09:43, Bc. Filip Beránek DiS.
V přílohách tohoto článku naleznete přehled poskytnutých dotací, vzorovou smlouvu o poskytnutí účelových dotací a přehled neposkytnutých dotací. Bližší informace o stavu Vaší žádosti naleznete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / žádosti).
Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy včetně příslušných pokynů obdrží úspěšní žadatelé skrz aplikaci eDotace. Vlastní návrh smlouvy bude možno po doložení příslušných dokumentů nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).

Přílohu návrhu smlouvy Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje naleznete zde.
Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačních programů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ v detailu příslušného programu.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.
Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00
Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem.
Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Ing. Kateřina Čechová
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E112
Telefon: 377 195 694

Soubory ke stažení