Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“ – poskytnutí dotací ZPK

obrazek
09. června 2020 15:15, aktualizováno 15:23, Bc. Filip Beránek DiS.
V přílohách tohoto článku naleznete přehled poskytnutých dotací a vzorovou smlouvu o poskytnutí účelových neinvestičních dotací.
Bližší informace o stavu Vaší žádosti najdete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet / žádosti). Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy obdrží úspěšní žadatelé e-mailem včetně příslušných pokynů. Vlastní návrh smlouvy bude možno nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz). Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačních programů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ v detailu příslušného programu.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.
Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00
Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem.
Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Bc. Irena Valtrová
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E112
Telefon: 377 195 194
Mobil: 733 698 616
E-mail: irena.valtrova@plzensky-kraj.cz
Bc. Ondřej Čech
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E112
Telefon: 377 195 386
Mobil: 777 353 667
E-mail: ondrej.cech@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení