Dotační program „Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021“ – poskytnutí dotací ZPK

obrazek
18. října 2021 14:51, Bc. Filip Beránek DiS.
V přílohách tohoto článku naleznete přehled poskytnutých dotací a vzorovou smlouvu o poskytnutí účelové dotace.
Bližší informace o stavu Vaší žádosti naleznete také v aplikaci eDotace (záložka Můj účet/Žádosti). Informaci o zpracování konkrétního návrhu smlouvy včetně příslušných pokynů obdrží úspěšní žadatelé prostřednictvím aplikace eDotace. Vlastní návrh smlouvy bude možno po doložení příslušných dokumentů nalézt na detailu konkrétní žádosti v aplikaci eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).

Bližší informace o podmínkách čerpání dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačních programů na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ v detailu příslušného programu.

Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách:
Po, St 8:00 - 17:00; Út, Čt 8:00 - 15:15; Pá 8:00 - 14:00
Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem.

Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Bc. Irena Valtrová
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E112
E-mail: irena.valtrova@plzensky-kraj.cz
Telefon: 377 195 194

Soubory ke stažení