Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2024

obrazek
27. března 2024 14:02, Ing. Alena Otčenášková

Plzeňský kraj na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4814/24 ze dne 25. 3. 2024 vyhlašuje dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2024.

Dotační program zahrnuje Dotační titul č. 1: Udržitelná škola, jehož účelem je podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách, které vedou společnost k pozitivnímu vztahu a úctě k přírodě, k jejím hodnotám a přírodnímu bohatství. K pochopení souvislostí je zapotřebí environmentálně vzdělaná populace, která je ochotna přemýšlet, jednat a vést trvale udržitelný život.
Jedná se o podporu škol k vytvoření co nejlepších podmínek pro realizaci výuky s environmentální tématikou, a to s využitím moderních výukových metod (místně zakotvené učení, učení venku, apod.).

Žádosti budou přijímány od 29. 4. 2024 do 13. 5. 2024. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace/příspěvku dotačního programu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2024.

Schválený celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul činí 2 000 000 Kč.

Finanční prostředky v rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány formou investiční i neinvestiční účelové dotace/příspěvku.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.czKontaktní osoba:

Ing. Alena Otčenášková
tel.: 377 195 594; e-mail: alena.otcenaskova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení