Dotace životní prostředí

Dotace na ozdravná opatření proti radonu

Ministerstvo financí připravilo nový metodický postup k provedení vyhlášky č. 464/2016 Sb. o postupu při poskytování dotací na odradonování bytových domů, rodinných domů a veřejných vodovodů...

Dotace

Dotační programy vyhlašované Odborem životního prostředí naleznete na Dotačním portálu Plzeňského kraje eDotace http://dotace.plzensky-kraj.cz/.