Dotace na havarijní stavy a naléhavé potřeby

Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 - schválení dotací

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém jednání dne 8. června 2020 svým usnesením č. 1536/20 poskytnutí dotací z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 (dále jen HS a NPO PK 2020).

DT Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2020 - vyhlášení DT

Rada Plzeňského kraje vyhlásila svým usnesením ze dne 24. 2. 2020 dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020. Obec Plzeňského kraje tak může získat dotaci na akci, kterou je nutno vyřešit z důvodu havarijních či naléhavých potřeb.