Doručené Usnesení o zastavení řízení v části řízení - D3 0304 Václavice-Voračice

obrazek
16. března 2020 08:03, Ing. Alena Němečková

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) ZOPK k řízení o povolení výjimek podle ust. § 56 ZOPK, se na základě usnesení Ministerstva životního prostředí stal namísto Krajského úřadu Středočeského kraje místně příslušným orgánem ochrany přírody k rozhodnutí ve věci povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ v ust. § 50 ZOPK pro stavbu části dálnice D3 D3 0304 Václavice - Voračice. Původní žádost byla žadatelem zúžena, proto správní orgán v souladu s dispoziční zásadou v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o povolení výjimky pro krahujce obecného, veverku obecnou a vlaštovku obecnou zastavil.

Vzhledem k velkému počtu účastníků bylo usnesení doručováno veřejnou vyhláškou.

Originální text usnesení rovněž naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení