Doručené Rozhodnutí o udělení výjimky - D3 0304 Václavice - Voračice

obrazek
03. června 2020 08:46, Ing. Alena Němečková

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) ZOPK k řízení o povolení výjimek podle ust. § 56 ZOPK, se na základě usnesení Ministerstva životního prostředí stal namísto Krajského úřadu Středočeského kraje místně příslušným orgánem ochrany přírody k rozhodnutí ve věci povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ v ust. § 50 ZOPK pro stavbu části dálnice D3 0304 Václavice - Voračice.

Vzhledem k velkému počtu účastníků bylo rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou.

Originální text rozhodnutí naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení