Domov v Horní Bříze otevřel Snoezelen

obrazek
24. června 2022 14:43, Bc. Patrik Pátek

Při příležitosti Zahradní slavnosti byla v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Horní Bříze otevřena nově vybudovaná terapeutická místnost Snoezelen. Ta má přispívat k pravidelnému uvolnění a relaxaci klientů. Vedení domu chce podobnými aktivitami jen zpříjemnit život klientům a současně ho více propojit s veřejným děním v obci.

Nová relaxační místnost „snoezelen“ je absolutní novinkou domova v Horní Bříze. „Jde o relaxační místnost založenou na bázi fototerapie. Má zklidňující účinky nejen pro klienty, ale pro kohokoli. Tato terapie je velmi známá a účinná zejména pro děti s ADHD. Každý si asi umí představit to roztěkané ADHD dítě a právě pro něj má terapie viditelné zklidňující účinky. U nás to je jednoduše místnost, kde se má člověk příjemně zklidnit a aktivovat své smysly,“ vysvětlil novinku ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza Radek Vyhnálek.

Snoezelen byl slavnostně otevřen za přítomnosti hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, který si relaxační křeslo s fototerapií sám vyzkoušel. „Sednete si do křesla, zavřete oči, vnímáte hudbu, vůně, nebo sledujete projektor, na kterém se mění tematické kotouče. Myslím, že se tu bude stát fronta,“ poznamenal spokojeně hejtman Rudolf Špoták.

Nová terapeutická místnost, která bude sloužit nejen klientům, ale i zaměstnancům, byla otevřena při příležitosti zahradní slavnosti. Příjemné zahradní posezení pro klienty a rodiny zpestřila živá hudba i přehlídka aktivit místních spolků i dětí ze ZUŠ. „Zahajujeme tradici, kdy každý rok, chceme dělat několik tematických večerů pro rodiny klientů a zaměstnance. Je velmi důležité, aby se tady i ti místní lidé potkávali s naším domovem. Jsme součást tohoto místa a já moc chci, aby se změnilo vnímání toho domova, protože tu reálně poskytujeme náhradní rodinu, takže jsme místem setkávání,“ poznamenal ředitel domova Vyhnálek, když prozradil, že dalším plánem je večeře ve stylu restaurace pana Septima na motivy francouzského filmu s legendárním komikem Louis de Funesem. „Mnozí z našich klientů se do restaurace z různých důvodů nedostanou, ale to neznamená, že by si slavnostní tabuli spolu se svými nejbližšími nezasloužili užít,“ plánuje další zpestření Radek Vyhnálek spolu se svými kolegy.
 


Galerie