Dokumenty EU

Nařízení Rady (ES) č. 1784/1999

Nařízení o Evropském sociálním fondu.

Nařízení Rady (ES) č. 1783/1999

Nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

Nařízení Rady (ES) č. 438/2001

Nařízení stanovuje podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů.

Nařízení Rady (ES) č. 448/2001

Nařízení stanovuje podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované v rámci strukturálních fondů.

Nařízení Rady (ES) č. 1159/2000

Nařízení o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů.