Dokumenty ČR

Zákon č. 365/2000 Sb.

Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Zákon č. 100/2001 Sb.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Zákon č. 320/2001Sb.

Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Zákon č. 47/2002 Sb.

Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.