Dokumenty ČR

Zákon č. 218/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.