Dokumenty a stanoviska Plzeňského kraje

Vyhodnocení území Plzeňského kraje na základě Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. zpracovala pro Plzeňský kraj dokument Vyhodnocení území Plzeňského kraje na základě Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Tento dokument byl zpracován ve struktuře: Obyvatelstvo, Pracovní síla, Domácnosti a jejich vybavení ICT a Bydlení a technická vybavenost...

Situační zpráva o výzkumu, vývoji a inovacích v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj zpracoval novou Situační zprávu o výzkumu, vývoji a inovacích v Plzeňském kraji. Tato zpráva bude sloužit jako pracovní podklad pro jednání regionálních partnerů v rámci přípravy regionální přílohy Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky.

Určení významnosti prioritních oblastí Plzeňského kraje pro čerpání evropských fondů po roce 2014

Plzeňský kraj v měsíci březnu 2011 na základě požadavku MMR definoval své priority pro čerpání evropských fondů po roce 2014.

Analýza socioekonomického rozvoje Plzeňského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Základním výchozím dokumentem Plzeňského kraje pro přípravu a směřování budoucího programového období EU po roce 2013 je „Analýza socioekonomického rozvoje Plzeňského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky“.