Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 01492022

08. června 2022 14:42, Julie Strnadová
Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a příspěvkovou organizací Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb. Dodatek je zveřejněn v příloze níže.

Soubory ke stažení