Do kraje dorazily ochranné pomůcky, přislíbeny jsou další

24. března 2020 Eva Mertlová

Plzeňskému kraji dorazily roušky a respirátory pro zdravotnická zařízení a ambulantní lékaře. Další zásilky jsou přislíbeny od ministerstva vnitra v druhé polovině týdne. Dnes se začnou ochranné pomůcky rozdělovat. 

"Kraj obdržel novou zásilku 158 000 ks jednorázových roušek a 32 000 respirátorů FFP2, které budou rozděleny všem skupinám zdravotníků během dnešního a zítřejšího dne prostřednictvím distribučních míst. Od ministerstva zdravotnictví jsme také obdrželi metodiku, jakým způsobem by měly být ochranné pomůcky rozdělovány a které profese mají být nejvíc chráněny," říká hejtman kraje Josef Bernard. Ten spolu s ostatními hejtmany a ministrem vnitra absolvoval v pondělí v podvečer telekonferenci, kde byly přislíbeny další ochranné prostředky, které by měly dorazit v druhé polovině týdne. Jedná se o respirátory, rukavice a ochranné obleky. 

Kraj stále řeší také objednávky dalších ochranných prostředků, včetně respirátorů té nejvyšší kategorie. Objednány jsou ochranné pokrývky hlavy, pláště, štíty a brýle. Podařilo se zajistit dostatečné dodávky desinfekce, která v následujících dnech dorazí v množství 112 tisíc litrů od ministerstva životního prostředí.

V pobytových zařízeních sociální péče se dosud podařilo zajistit roušky pro všechny zaměstnance a velkou část klientů. Do středy budou mít roušky k dispozici také všichni klienti těchto zařízení v kraji.

Dobrovolníci stále pracují

Stále probíhá výroba roušek na dvou pracovištích škol (ISŠ Plzeň, pracoviště Křimická a Střední škola živnostenská Planá), pracují dobrovolníci z domova i zaměstnanci Plzeňského kraje. Nově se začaly šít dětské roušky pro mateřské školy a dětské domovy. Fungují tři sběrná místa: na recepci krajského úřadu, na chodbě pracoviště Křimická 3 Plzeň a v IŠSŽ Planá. Pro domácí šití nabízí kraj prostřednictvím firmy Maurice Ward Logistics také distribuci látek domů a svoz hotových roušek. Tímto způsobem bylo v pondělí nashromážděno celkem 1125 ks roušek pro zdravotnická zařízení Plzeňského kraje, firma navíc vyrobila 19 ochranných štítů.

Roušky vyrobené během pondělí 23. 3. 2020 ve SŠ živnostenské a dobrovolníky v Plané v počtu 1 245 ks byly předány Nemocnici Svatá Anna (100), DPS Planá (70), Obci Tři Sekery (100), psychiatrickému centru Přerov, pobočka Planá (75 ks), firmě Stravbyt (25 ks - vaří pro sv. Annu, FN Plzeň, nemocnice Klatovy a Strakonice), Záchranka Planá (20 ks), Lidl Planá a Tachov (25 ks), zaměstnanci 30 ks, Plzeňskému kraji předáno 800 ks k rozdělení pro Nemocnici následné péče LDN Horažďovice a pro Diecézní charitu Plzeň. Na výrobě se podílí 25 zaměstnanců (50%) a 4 studenti a 4 dobrovolníci. 

ISŠ živnostenská Plzeň šije roušky pro MŠ určené k zajištění péče o děti zdravotníků, pro Zdravotnickou záchrannou službu a dětské domovy. Dnes bylo vyrobeno 300 roušek pro pracovníky sociálních služeb.

Pomoc je organizována také v rámci Krajského úřadu Plzeňského kraje. Zde 35 zaměstnanců úřadu ušilo ve volném čase cca 120 ks roušek, které se předají školským poradenským zařízením Plzeňského kraje. Dalších 100 roušek bylo předáno sociálním zařízením. 

"Ve všech středních školách zřízených Plzeňským krajem probíhají konzultace žáků s učiteli a různé formy dálkového vzdělávání. Školám byl zaslán pokyn ke klasifikaci žáků a připravujeme také sdílené streamové vyučování," dodává náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

Souhrn opatření i přehled distribuce ochranných pomůcek a situace v kraji čtěte v článku Plzeňský kraj obdržel zásilku respirátorů pro zdravotníky