Dlouhodobě vyvěšené dokumenty

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023

Je zveřejněna výroční zpráva vypracovaná Krajským úřadem Plzeňského kraje o poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023 ...

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

Je zveřejněna výroční zpráva vypracovaná Krajským úřadem Plzeňského kraje o poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2022.

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů ...

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (pro žádosti doručené od 1. ledna 2020)

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro žádosti doručené od 1. ledna 2020

Oznámení o uzavření smlouvy dle § 19 odst. 5 zákona 194/2010 Sb., a informace o smlouvě – projekt Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy

Dle §19 odst. 5 zákona č. 194/2010 Sb., oznamuje Plzeňský kraj uzavření smlouvy v rámci realizace projektu Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy a dle Článku 7, odst. 3 Nařízení EU 1370/2007 zveřejňuje kraj informace o smlouvě uzavřené v rámci realizace projektu Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy.