Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje v provozu

Projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje byl dne 31. 12. 2014 ukončen a přešel plně do provozní fáze, do tzv. doby udržitelnosti projektu. Projekt byl financován z rozpočtu Plzeňského kraje a rozpočtu Evropské unie v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07276.

Základní informace o projektu DMVS PK

Základní informace o projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Prezentace z jednání 1.3.2011 k projektu DMVS PK

Dne 1. března 2011 proběhlo na Krajském úřadě Plzeňského kraje úvodní jednání se zástupci obcí s pověřeným obecním úřadem k projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje. V přílohách jsou uvedeny všechny prezentace a dokumenty z jednání.