Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Prezentace z jednání 1.3.2011 k projektu DMVS PK

Dne 1. března 2011 proběhlo na Krajském úřadě Plzeňského kraje úvodní jednání se zástupci obcí s pověřeným obecním úřadem k projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje. V přílohách jsou uvedeny všechny prezentace a dokumenty z jednání.

Základní informace o projektu DMVS PK

Základní informace o projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje