Děti z partnerské oblasti Chorvatska poznávaly Plzeňsko

obrazek
28. června 2022 14:22, aktualizováno 15:34, Mgr. Patrik Pátek

Že smlouva o spolupráci není jen teorií na papíře, dokázala takřka týdenní návštěva studentů z chorvatské Bjelovarsko – bilogorské župy. Čtyřicetičlenná skupina zamířila do svého partnerského regionu navázat po covidové přestávce další společné kontakty s dětmi z Plzeňského kraje a přirozenou formou se setkat se současnou češtinou. V září by naopak děti z Plzeňska měly návštěvu oplatit.

„Navázali jsme na spolupráci, kterou jsme odstartovali v roce 2019, ale covid nám pak další rozvoj neumožnil. Tím, že jde o děti českých krajanů, tak všichni i krásně rozumí a celý program a návštěva se nesla v pohodovém a kamarádském stylu. Byla to bezvadná interakce. Děti vtomto směru neznají bariéry a dobře si rozumí, proto byla součástí i výuka českého jazyka, kterou všichni zvládli na výbornou“ poznamenala učitelka Gymnázia a SOŠ Plasy Václava Votíková, která měla celý program chorvatské návštěvy na starosti.

Do Plzeňského kraje přijeli v doprovodu svých třídních učitelů žáci pátých tříd základních škol z Daruvaru a Končenic z Bjelovarsko – bilogorské župy, kde žije velká česká menšina. „V řadě měst a obcí této župy se stále dodnes mluví krásnou češtinou. Velkým přínosem těchto vzájemných výměn pro české krajany je možnost slyšet současný český jazyk a pobýt v českém prostředí,“ připomněl radní pro oblast školství a sportu Plzeňského kraje Vladimír Kroc.

Program letního pobytu byl založen především na interaktivitě. Žáci měli v rámci bohatého programu příležitost i aktivně tvořit. V Technickém muzeu v Plasích se seznámili se základy stavitelství, zkusili si sami postavit samonosnou klenbu nebo komín a pod vedením pracovnic muzea si v dílnách muzea vyrobili dřevěnou hračku. Současnou češtinu si zábavnou formou potrénovali na plaské škole pod vedením učitele Mgr. Pavla Bulína. Hraná prohlídka konventu v Plasích, ztvárnění osudů plaských raně barokních opatů, vtáhla žáky do děje a netradiční formou jim přiblížila historii cisterciánského kláštera, jedinečné Santiniho stavby. Nevynechali ani další perlu barokního umění, národní kulturní památku v Mariánské Týnici, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska. Kromě památek na severním Plzeňsku měli možnost navštívit i zemědělskou výstavu Na Hadačce, jejíž součástí byla i přehlídka polních pokusů, chovatelský den a výstava a předvádění zemědělské techniky. V Plasích, kde byli žáci ubytování, nechyběla ani prohlídka ZOO a hraní golfu. Různé formy experimentů, interaktivní exponáty, vysvětlení fyzikálních a přírodních jevů a zákonitostí z různých oborů lidské činností si mohli žáci vyzkoušet v Techmania Science Centru v Plzni. V přízemí 3D Planetária se dozvěděli, jak vzniká bouřka a jaké fyzikální procesy se při ní dějí. Neobvyklým a jedinečným zážitkem bylo krmení žiraf v plzeňské ZOO. V Plzni zavítali žáci do historického podzemí města Plzně a do pivovarského muzea, kde nahlédli nejen do podzemních chodeb, kterými je protkán střed města, ale i do historie města Plzně. V Muzeu loutek v Plzni měly děti příležitost seznámit se s historií loutkářství. Na jevišti v muzeu si samy povodily různé typy loutek a nechyběla opět ani samotná aktivní tvorba – výroba loutky „Rošťák z Muzea loutek - Bohouš“. „S paní ředitelkou a odborem školství Plzeňského kraje jsme se snažili přichystat co nejvíce interaktivní program a právě možnost aktivně se zapojit a tvořit, děti nejvíce zaujalo,“ dodala Václava Votíková.

Bjelovarsko – bilogorská župa je partnerským regionem Plzeňského kraje od roku 2011, kdy byla podepsána Deklarace o spolupráci. Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti kultury a školství pak bylo podepsáno mezi Plzeňským krajem a Svazem Čechů v Chorvatské republice v roce 2018. Na červnovou návštěvu naváže česká výprava studentů plaského gymnázia. Ta do Chorvatska zamíří v průběhu září.
 


Galerie