komín s ochrannou zdí a památníkem obětem 2. sv. války

Údaje

Název památky:
komín s ochrannou zdí a památníkem obětem 2. sv. války
Rejstříkové číslo:
105873/
Obec:
Holýšov
Adresa:
Holýšov, Holýšov, , Domažlice
Katastr:
Holýšov

Popis památky

Komín s ochrannou zdí a památníkem obětem 2. světové války v areálu bývalých skláren na p.p.č. 100/1, k.ú. Holýšov, okr. Domažlice. Komín s kónickým válcovým dříkem o celkové výšce 22,1 m, horní část byla ve 40. letech 20. století ubourána v souvislosti s úpravou na pozorovací věž, nahrazena válcovou pozorovatelnou s železobetonovým ochozem a kovovým zábradlím, krytou kuželovou střechou. Zdivo cihelné neomítané. Interiér rozdělen druhotně vloženými železobetonovými stropy na 8 nadzemních podlaží o kruhovém půdorysu a vnitřním průměru 383 - 448 cm a světlých výšek 221-234 cm, poslední patro má strop ve výšce 375 cm. Tloušťka zdiva u paty komína je 115 cm, tloušťka stropů v rozmezí 14 - 53 cm (nejsilnější strop je nad nejdůležitější místností ve druhém patře, kde byl umístěn velín). Patra jsou propojena jednoramennými dřevěnými schodišti. Mezi posledními dvěma patry do dříku zasazené ocelové stupačky. Poslední patro sloužilo jako pozorovatelna, z něj se dalo vyjít na železobetonový ochoz. Komunikaci s velínem zajišťoval zvukovod. V obvodovém zdivu je vloženo několik pozorovacích průzorů se zasunovacími ocelovými krytkami (1 ve velíně, 4 v posledním patře) a větrací otvory. V suterénu komína, přístupným otvorem v podlaze přízemí a ocelovými stupačkami, umístěn původní sopouch a kouřový kanál se segmentovou klenbou, který sloužil jako úniková cesta, délka cca 20 metrů, šířka 160 cm a výška (ve vrcholu klenby) cca 2 m; naproti němu další otvor, ze kterého vedla úniková cesta k patě komína. Na jihovýchodní straně zhruba 2 metry od komína probíhá omítaná cihelná zeď na zaobleném půdorysu, sledující půdorys komína. Zeď měla pravděpodobně za úkol chránit patu komína a vstup do pozorovatelny před případným poškozením od bomb. Na čelní straně zdi umístěn památník obětem 2. světové války s pamětní deskou, připomínající trojici italských zajatců zastřelených 26. 4. 1945. V rámci ČR unikátní příklad druhotného využití původního komínového tělesa, pietní místo připomínající oběti 2. světové války. Komín bývalé sklárny z r. 1907, upravený r. 1943 na protileteckou pozorovatelnu německé muničky. Komín strojovny v areálu bývalých skláren postaven v r. 1907 vídeňskou pobočkou komínářské firmy Alfons Custodis, měl výšku 65 m. Po uzavření sklárny (1934) byl komín nevyužívaný. V době činnosti muniční továrny Metallwerke Holleischen G.m.b.H. se stal poslední zachovaný komín v areálu nebezpečnou siluetou. Proto byl v r. 1943 přestavěn na protileteckou pozorovatelnu - v rámci úprav byl komín ubourán na výšku 19,5 m, na zbylý dřík bylo posazeno železobetonové zastřešení ve tvaru kužele; celková výška stavby dosáhla přibližně třetiny původní výšky - 22,1 m.