historická kruhová pec na vápno

Údaje

Název památky:
historická kruhová pec na vápno
Rejstříkové číslo:
104214 /
Obec:
Čachrov
Adresa:
Čachrov, Svinná, , Klatovy
Katastr:
Svinná na Šumavě

Popis památky

Jedná se o torzo tzv. kruhové vápenné pece, které se rozkládá v západní části pozemkové parc. č. 33 v k.ú. Svinná na Šumavě. V těsném sousedství, jižně od objektu, prochází místní komunikace ve směru Z-V. V půdorysu má pec oválný tvar, délka činí 38 m, šířka 14,2 m, s osovou orientací SZ - JV. Dnes je pec ze dvou třetin již ruinou (zborcené klenby pálicího kanálu i centrálního sběrače spalin zasypané sutí). Donedávna byl objekt zarostlý náletovými dřevinami, nový majitel porost vykácel a poměrně hrubou metodou zbavil torza zděných konstrukcí kořenů. V důsledku toho došlo v SZ části objektu k dalším destrukcím. V JV části je dochována klenba pálicího kanálu s odtahovými kanály a se čtyřmi zavážecími a vyvážecími otvory ve vnější obvodové stěně, které se však nedochovaly v původní velikosti. Ke zvětšení vyvážecích otvorů v klenbě došlo jistě z části úmyslným vylámáním zdícího materiálu, zčásti pak samovolným propadem v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů (zatékání, mráz). Při včasném nezajištění otvorů hrozí další destrukce. Použitý materiál: vnitřní plášť - žáruvzdorné cihly (výroba v Třemošné na okrese Plzeň - sever), vnější zdivo - místní lomový kámen (vápenec). Předpokládáme, že pec měla ještě jedno zastřešené patro (snad dřevěné konstrukce), komín stával západně od pece.