Zámek Horšovský Týn

Údaje

Název památky:
Zámek Horšovský Týn
Rejstříkové číslo:
18965 /4-2075
Obec:
Horšovský Týn
Adresa:
Horšovský Týn, Město, 34601, Domažlice
Katastr:
Horšovský Týn

Popis památky

prohlášené za národní kulturní památku nařízením vlády č. 336/2002 Sb. ze dne 19. června 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna 1995 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb. Dle evidenčního listu památkového ústavu: Čtyřkřídlá budova se zadním dvorem, obehnaná příkopem. Po mostě se vstupuje do průjezdu ve východním 2. p. křídle, v němž je řada renesančně, na lunety klenutých sálů, hlavní sál (dnes barokně přepažený) a schodiště. v jižním křídle stojí za věží dvoupatrové stavení s lunetovou římsou a nádvorní logií. V 1. patře obsahuje velký empírový sál. Severní křídlo tvoří hradba a k ní i na ní přistavěná renesanční stavení, opatřená bohatými renesančními malbami. Západní křídlo je 3 etážové, podsklepené, tvoří je původní raně gotický palác, v přízemí s původním průjezdem, v 1. patře s bohatou, žebrovými klenbami opatřenou kaplí a několika gotickými sály. Druhé patro je renesanční. Na zadním dvoře stojí gotická, renesančně přestavěná budova purkrabství; zadní renes. branou vede cesta do rozlehlého parku.