Další finanční prostředky poputují do 3. vlny kotlíkových dotací

obrazek
23. března 2021 08:25, aktualizováno 07. března 2022 09:55, Ing. Lucie Hájková

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo pro kraje dalších 600 mil. korun na výměnu zastaralých kotlů v rámci třetí vlny kotlíkových dotací. Plzeňský kraj si již zažádal o navýšení alokace, která je směřována na podporu výměny neekologických kotlů.

Tyto finanční prostředky budou v první řadě přerozděleny všem žadatelům, kteří mají již podané žádosti v dotačním titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

Následně dojde k vyhlášení v současné době připravované další výzvy v celkové výši 15 mil. Kč s pravděpodobným příjmem žádostí od 1. 6. 2021. Vlastníci rodinných domů si budou moci podat žádost o kotlíkovou dotaci do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2“ a získat finanční podporu v maximální výši 127 500 Kč na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu.

Žádosti budou přijímány výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace. Následně je nezbytné doručit povinné přílohy (formulář žádosti o poskytnutí dotace, fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním jmenovitém příkonu 10-300 kW, doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu, kopie úplné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu) v zalepené obálce do 10 pracovních dní od elektronického podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje.